Informacje
Dodane przez canislupus dnia 16 listopad 2006 10:07:59
OŚWIADCZENIE N.CHEMBERLAINA
PREMIERA RZĄDU WIELKIEJ BRYTANII
ZŁOŻONE W IZBIE GMIN
W DNIU 31 MARCA 1939 ROKU:

... Na wypadek jakichkolwiek działań wojennych mogących wyraźnie zagrozić niepodległości Polski. Rząd Jego Królewskiej Mości będzie się czuł zobowiązany do udzielenia Rządowi Polskiemu natychmiastowego poparcia, będącego w jego mocy ...
___

... Rząd Francuski upoważnił mnie do wyjaśnienia, że jego stanowisko jest takie samo, jak stanowisko Rządu Jego Królewskiej Mości ...

W MYŚL POWYŻSZEGO OŚWIADCZENIA
W DNIU 25 SIERPNIA 1939 ROKU
ZAWARTY ZOSTAŁ W LONDYNIE
UKŁAD O WZAJEMNEJ POMOCY
MIĘDZY RZECZYPOSPOLITĄ POLSKĄ
A ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWEM
WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOC.